Tillfälliga gestaltningsuppdrag för Svenska Fängelsemuseum

UTGÅNGSPUNKTER

Under hösten 2015 har Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. Med utgångspunkt i dessa närstudier vill vi nu bjuda in fyra till fem konstnärskap för att på olika sätt undersöka och gestalta vad dessa lokala blindfläckar kan berätta. Men också, i relation till dödsstraffets fortsatta verkningar runt om i världen, hur dessa tematiskt kringskurna rum kan förenas med andra i fråga om makt, förtryck och brott mot allas lika rätt i vår samtid.

Genom att identifiera och lyfta fram tidigare avrättningsplatser runt om i Gävleborg vill vi skapa förutsättningar för en självreflekterande och kritisk läsning av en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige. Med tillfälliga och platsspecifika gestaltningar vill vi röra oss i såväl moraliska som geografiska gränsland. För det är ofta här, vid gränser, som vi hittar tidigare avrättningsplatser. På höjder för att synas, kanske som en del av samhällets kontroll och socialisering? I utkanter av socknar eller län, iscensatta och dramatiserade för att kuva och avvisa det “oönskade” eller tvinga det “främmande” att anpassa sig efter rådande normer och ideal? Vad har dessa gränser haft för betydelser? Kan vi identifiera liknande gränser, mellanrum och avgrunder idag? På vilka sätt är dessa rum, de tidigare avrättningsplatserna och dödsstraffet, förenade med föreställningar om identitet, klass, etnicitet, sexualitet och kön?

De konstnärliga gestaltningarna av platserna kommer att ingå i ett mer omfattande projekt som Sveriges Fängelsemuseum driver under 2016-2017 där programverksamhet, utställningar med mera ingår. Särskilt fokus för programverksamheten kommer att riktas till de avrättningsplatser som konstnärerna i dialog med projektgruppen kommer välja att arbeta med.

Läs mer om uppdragen och se ansökningshänvisningar här.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?