http://www.nkdale.no/

Kring månadsskiftet mars/april finns ett antal stipendium, stöd och residens att söka! Läs nedan för en lista med information, datum och länkar.

Stipendium/stöd

Stora projektstödet Nacka Kommun
“Syftar till att stödja genomförande av kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang.

Deadline: 1 april
https://www.nacka.se/underwebbar/for-anordnare-inom-kulturomradet/kulturstod-och-stipendier/kulturbidrag/stora-projektstodet/

Kulturstipendium Norrtälje Kommun
“Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendium av två slag, arbetsstipendium och projektstipendium inom bildkonst, teater, dans, scenkonst, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, litteratur. Stipendiet består av ett diplom och ett kontantbelopp vars storlek beslutas av nämnden.”

Deadline: 1 april
https://www.norrtalje.se/info/se-och-gora/bidrag-och-stipendier/kulturstipendier/

Projektbidrag Svensk-danska kulturfonden
“Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.”

Deadline: 1 april
http://svenskdanskafonden.se/ansok/

Residens

Titanik A.i.R
“Titanik residency is run by Arte Artists’ Association in Turku, southwestern coast of Finland. Titanik A.i.R programme has been running since 2006, shifting its focus to sound in 2013, which made it the first sound art residency in Finland.”

Deadline: 31 mars
http://www.titanik.fi/titanik-a-i-r-open-call-for-2019/

Residens Nordic Artists’ Centre Dale
“NKD offers artists an opportunity to contemplate, concentrate and work. Presenting invited artists to inspiring living and working conditions, NKD strives to contribute to innovative artwork. The visiting artists from around the globe create an international spirit, and it is NKD’s objective to strengthen and further artistic cooperation in the Nordic area and internationally.”

Deadline: 1 april
http://www.nkdale.no/#apply

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?