Konstnärliga gestaltningsuppdrag Kungälvs sjukhus+

Konstnärliga gestaltningsuppdrag Kungälvs sjukhus