SKOLAN OCH KONSTNÄREN

SKAPANDE SKOLA

Skapande skola är en möjlighet för skolor att med statligt stöd kunna erbjuda sina elever att få arbeta tillsammans med konstnärer i konstnärliga projekt som relaterar till andra ämnesområden än bara de bildpedagogiska.

Ett Skapande skolaprojekt kan också binda samman olika ämnesområden och hitta oväntade samband som den teoretiska undervisningen inte når.

Som konstlivet ser ut i dag, där mycket konstnärlig verksamhet sker utanför de traditionella konstarenorna, såsom museer, gallerier och konsthallar, är detta en fantastisk möjlighet för elever att komma i kontakt med och få erfara samtidskonsten genom att själva medverka i projekt tillsammans med konstnärer och konstnärers vitt varierande arbetssätt. Det ökar inte bara engagemanget och ger oväntade ingångar till skolämnen som samhällskunskap, idrott, historia och naturvetenskap mm, utan bidrar också till att stärka elevernas förmåga att analysera och förstå samtidskonsten och dess betingelser och metoder.

© Fotografiet ovanför visar “Optiska illusioner och visuella fenomen” av Alvaro Campo.

Att få chansen att samarbeta med en bildkonstnär i ett skolprojekt kan vara en dörröppnare både för elever och lärare.

Genom att arbeta ämnesövergripande med estetiska läroprocesser inom skolans olika ämnesområden erbjuds deltagarna ett annat sätt att se på kunskap, att gestalta kunskap.

Bildkonst idag omfattas av många olika arbetssätt, material och medium. Det kan vara allt från måleri och skulptur till sociala projekt, videokonst eller installationer. Ett projekt kan vara kort eller långt, från en dubbellektion till ett års arbete tillsammans.

GESTALTA KUNSKAP

VÅRA TJÄNSTER FÖR SKOLAN

Om ni som skola själva har en idé som ni önskar förverkliga hjälper vi er att få kontakt med en konstnär som passar er.

Ni kanske söker efter en speciell konstinriktning, ett tema eller en teknik. Vi skräddarsyr gärna projektidéer efter era önskemål och behov. Boka ett gratis informationsmöte, rådgivning per telefon eller mail med en av våra konsulter inom Skolan och Konstnären.

TEL: 070 740 72 42
MAIL: info@kcost.se

Som stöd i samarbeten mellan skola och konstnär finns fem dokument att ladda ner.

Fem enkla steg (pdf)
Samarbetsavtal (pdf)
Kostnad för ett projekt (pdf)
Kontrakt Skola – Konstnär (pdf)
Utvärderingsmall (pdf)

Det finns ett stort intresse bland konstnärer för att arbeta inom skolan. Anledningarna är många, som exempelvis att man vill dela med sig av sina visioner, att man vill erbjuda en vidgad syn på det visuella språket eller att man vill gå in i ett spännande processinriktat samarbete med elever.

En annan utmaning är att genom bildskapande nå barn och unga som inte tar till sig kunskap på vanligt sätt. Vi i KC Öst tycker att det är viktigt att hålla fast vid målformuleringen för Skapande skola att tanken är att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet samt att eleverna ska få möjlighet till eget skapande.

Alla våra konstnärer har utbildning och bred konstnärlig erfarenhet. Många har dessutom lång pedagogisk erfarenhet. Vår målsättning är att elever får vara med och skapa konst av hög kvalitet inom skolundervisningen.

VÅRA KONSTNÄRER FÖR SKOLAN

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?