PROJEKT AV MEDLEMMAR

Här presenteras exempel på våra medlemmars projekt för skolan. Vissa projekt har genomförts och andra är utarbetade som förslag. De exempel som presenteras har antingen förmedlats av KC Öst eller initierats av konstnären genom egna kanaler. Tveka inte att kontakta oss om något av projekten passar för hur ni tänkt arbeta med bildkonst i skolan. Vi förmedlar kontakten! Maila: skolan.konstnaren[at]kcost.se

En hyllning till fixaren

EN HYLLNING TILL FIXAREN

Maria Johansson

Demonteringsworkshop för åk 2-7

Eleverna tar itu kasserade elprylar. Först försiktigt och metodiskt sedan mer intensivt. Barnen hjälper varandra och blir stolta när de lyckas. Kreativiteten flödar när de nyfikna får se vad som finns inuti. Vi tillverkar smycken eller vad annat som faller en in. Målet är att öppna upp för ett vidare kreativt tänkande samt så ett litet frö om ett konstnärligt yrkesval. Eleverna visar varandra vad de har gjort och berättar var delarna kommer ifrån. Vi pratar om hur vi konsumerar. Att vi kastar det saker innan de har gått sönder och köper nytt bara för att vi tröttnat. Att man kan använda igen på nya sätt. Diskussioner som kan vävas i undervisningen före eller efter. Passar ihop med ämnen som SO, TK, NO, BD och SL.

Bilden är beskuren.

www.mariajohansson.se

Jenny Berntsson - Skapande Skola

Konstön

Ett Skapande skolaprojekt som blev en offentlig skulptur

Jenny Berntsson/Local A

På temat ”Gömsle” arbetade Local A i en workshop tillsammans med 5:orna i Mosstorpskolan i Skärblacka. Barnen fick bygga skulpturer i form av varsitt litet gömsle, komma överens om att utforma och bygga större gömslen i grupp och vara med och filma video-material. Barnen placerade sina gömslen på platser de själva valt ut på Ön, en halvö i centrala Skärblacka.

Bilden är beskuren.

www.local-a.org

Charlotte Åberg - Skapande Skola

Synergi

Charlotte Åberg

Synergi är ett kläddesignprojekt med syfte att visa olika kulturer och bakgrunder. Elever i åldrarna 11-13 år bjuds in att jobba med temat identitet, kultur och kläder. Arbetet startar med en introduktion med bilder från kläder över hela världen. De handleds sedan i workshopform och arbetar fram sina egna dräkter med skulpturala element eller tygtryck samt enklare sömnad. Dräkten blir ett slags självporträtt för att visa sig själv.

Projektet har genomförts inom ramen för EU-projektet Visualize the invisible 2014.

Bilden är beskuren.

www.charlotteaberg.se

Alvaro Campo - Skapande Skola

Optiska illusioner och visuella fenomen

– Konsten att lura ögat

Alvaro Campo

Vi lär oss att skapa illusioner med hjälp av teckning, fotografi, film och skulptur. Tanken är att undervisa i konst på ett praktiskt och lekfullt sätt. Genom att titta på ”illusioner” får man en ingång för att lära ut olika tekniker.

Det handlar om perspektiv och linjen, som vi skapar först på papper och sedan utomhus, i små grupper, där barnen är i olika åldrar från 11-13. Här övar de sig samtidigt på att samarbeta. Som konstnär är jag intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på ett individuellt och kollektivt plan kallar verklighet.

Bilden är beskuren.

www.alvarocampo.com

Bo Samuelsson - Skapande Skola

Runt oss

Bo Samuelsson

Ett konstprojekt som väver samman skolans olika ämnen till ett verktyg för att förstå och ta del av vår samtid. Syftet är att få elever medvetna om sin omgivning, stärka sin självbild och öka sin förmåga till samarbete.

Vad är en plats? Promenad runt området. Introduktion av olika sätt att analysera och tolka. Gruppindelning och val av platser.

Workshop utifrån insamlat materialet på golvyta i skolsal. Grupperna gör sina visioner av platsen. Platserna placeras in i en gemensam modell.

Elever visualiserar sina idéer så att andra kan förstå dem med modellbygge, teckningar, digital foton, filmer, målningar och texter.

Bilden är beskuren.

bosamuelsson.se

Lott Alfreds - Skapande Skola

Neonprojektet ”Visualisera det osynliga”

Lott Alfreds

Tanken var att samla in bilder från barn och ungdomar på temat tags, tecken, alfabet och symboler och från ett urval teckningar omvandla fem idéer till neonskulpturer. Att förstora upp något från barnens rika bildvärld och placera i samhället. I samarbete med lärare besökte konstnären klasserna i Botkyrka och ställde frågor: Har du något märke eller en tag du brukar göra? Hur skriver du ditt namn? Ett grönt löv, ett hästhuvud, en gubbe med lång röd tunga och Stockholms tunnelbanekarta blev neonskulpturer gjorda i samarbete med en neonfirma.

Projektet har genomförts inom ramen för EU-projektet Visualize the invisible 2014.

lottalfreds.com

Moa Lönn - Skapande Skola

Bokstavsparad

I samarbete med Uppsala Konstmuseum

Moa Lönn

Animationsverkstad Förskoleklass – årskurs 3

I projektet bokstavsparad leker vi med bokstäver och ljud genom leranimationer. Med rundade läppar skapas ljudet O och O-ord kan ta form som bilder eller bokstäver, som blir till meningar. Barnens bokstavsljud och berättarröster spelas in till de animerade figurerna. I den kreativa processen blir bokstäverna och ordens betydelser levande. Projektet kan tematiskt anpassas till ett ämne som klassen arbetet med exempelvis kroppen, kretslopp eller årstidsväxlingar.

materialgirls.se

Jinger Bremberg och Ina Eriksson - Skapande Skola

Granna spiror

Jubileumsutställning på Enskedeskolans gård vår 2015

Jinger Bremberg och Ina Eriksson

Fjorton “spiror” i olika längd skapas av elever klass 4-9 med tygtrasor, pinnar m.m. De längsta är ca 4 meter höga. De placeras på olika ställen kring skolan, i par (de flesta) eller i grupp. En kombination av virkad graffitti och Christo-liknande konstverk. Jättelånga remsor hängs utanför flera fönster och klocktornet ovanför huvudentrén smyckas på liknande sätt. Därutöver lindas trädstammar in (ser väldigt läckert ut!), liksom basketbollställningar.

Bilden är beskuren.

Sophi Vejrich - Skapande Skola

När saker förvandlas

Sophi Vejrich

En workshop där elever skapar och lär sig om samtida tredimensionell konst. De får bearbeta och göra om redan färdiga objekt som gamla prydnadsföremål, leksaker, köksgrejer m.m i en assemblageteknik. Syftet är att eleverna då de omvandlar föremål som redan har en funktion får lära sig att skapa nya betydelser och vända på invanda begrepp och utveckla sin förmåga att arbeta rumsligt. Passar för ämnena svenska, teknik, slöjd och bild.

www.sophivejrich.com

Malin Lobell - Skapande Skola

Hur blir det i Framtiden?

– och hur är det idag med maten klimatet och bina.

Malin Lobell

Under hösten 2014 arbetade eleverna i årskurs 3 på Högsätra skola tillsammans med Malin Lobell, konstnär och Kinna Ohlsson, pedagog, med frågor kring miljö, matproduktion och hållbarhet som en del av ett Skapande Skolaprojekt.

Under rubrikerna Klimat, Jordbruk, Odling, Mat, Vatten, Återvinning, Pollinering, Transport och Biologisk mångfald skapade eleverna olika verk som sedan visades på ICA Kvantum Larsberg. Matbutiken användes för att sätta in frågeställningarna i en större men också mer vardaglig kontext där olika berättelser och påståenden kunde mötas. Konstinstallationen fanns installerad på ICA under en vecka i februari 2015.

Bilden är beskuren.

Ulrika Sparre - Skapande Skola

Allt är bra

Ulrika Sparre

Ulrika Sparres ”Allt är bra” i Broby utgår från en idé om äldre tiders stadsvakt som vaktade staden på natten när invånarna sov. Varje timme ringde väktaren i sin klocka för att upplysa om tiden och om att allt var lugnt i staden.

Under konstfestivalen Bästa Biennalen intar konstnären Ulrika Sparre rollen som byvakt och samlar unga och gamla som vill följa henne under en tur för att se att ”Allt är bra” i Östra Göinge. På Kulturhuset I Broby hålls en skapande verkstad där barn och ungdomar får möjlighet att göra bl.a. pins med temat Allt är bra.

Foto: Ulrika Sparre.

www.ulrikasparre.com

Åsa Hasselrot - Skapande Skola

Mosaikworkshop

Åsa Hasselrot

Workshop med femteklassare i Huddinge, Solfagraskolan. Vi bestämde att vi skulle arbeta fram namnet i betong och mosaik och sätta upp det på en av husväggarna på skolan. Barnen arbetar med formtagning, gjutning, måleri och mosaik.

www.asahasselrot.se

Backa Carin Ivarsdotter - Skapande Skola

Konst på plats

Backa Carin Ivarsdotter

Eleverna får med vägledning av professionell konstnär och ämneslärare skapa en utsmyckning i sin egen skola, utomhus eller inomhus. Vad är offentlig konst? Hur ingår det valda ämnet som en naturlig del i ett konstnärligt uttryck, till exempel genom geometriska former, historiskt perspektiv eller annat.

Under en första träff med ämnesläraren, barnen och konstnären ges en introduktion om offentlig konst relaterat till temat. Frågeställningar och idéer leder sedan till ett praktiskt och idébaserat arbete att framställa verket.

Verket monteras slutligen av konstnär på vald plats och följs upp med en liten invigning samt en senare utvärdering.

Bilden är beskuren.

www.ivarsdotter.com

Kerstin Ahlgren - Skapande Skola

KAKEL-KUL

Kerstin Cecilia Ahlgren

Alla får varsin platta 20×20 cm och en låda med två fack med kakelbitar, sorterade i varma och kalla nyanser. Kerstin ordnar med kakelfixet. Bara att sätta igång! Känn utmaningen att skapa något på liten yta. Man bearbetar färg, nyanser, formspråk och får alla bitarna att passa. Kerstin har stor erfarenhet av att arbeta med kakel och skapade 2014 en tretton meter lång soffa/avdelare klädd med mosaik, i den nya simhallen Midgårdsbadet, Märsta.

Bilden är beskuren.

Iwo Myrin - Skapande Skola

Grottkrypning i Klövbergsgrottan

Iwo Myrin

Ett projekt där vi tillsammans utforskar grottor. Vi besöker Klövebergsgrottan och ritar sedan kartor över platsen eller återskapar den genom att skulptera med lera. Både arbete ute i naturen och vidare i skolan. Det anpassas till olika åldrar. Vid ett Skapande Skolauppdrag arbetar vi ämnesintegrerat ihop med t.ex. ämnena biologi, bild eller idrott och hälsa.

iwomyrin.wordpress.com

Kerstin Lindström - Skapande Skola

Faraonisk konst

Kerstin Lindström

Hieroglyfiska symboler – en verkstad med barn på Medelhavsmuseet i Stockholm. Barnen ska lista ut vad det står, ett uppskattat och spännande projekt. Kerstins specialitet är att lära ut att måla på papyrus och att lära oss mer om hieroglyfer.

Anna Selander - Skapande Skola

Mitt språk, ditt språk

Anna Selander

En filmworkshop för högstadiet inom skolämnena modersmål eller andra språk och med möjliga kopplingar till samhällskunskap eller religion.

Eleverna arbetar med att skriva dialoger och översätta dem till sitt modersmål eller det språk de studerar. Olika repliker sägs sedan på olika språk, vi blandar språken huller om buller i korta filmer. En språk-lek! Passar även SFI-grupper.

Bilden är beskuren.

www.annaselander.se

Olle Halvars

Grafikprojekt / Självporträtt

Olle Halvars

Detta projekt genomfördes med klasser åk 4-8. Uppgiften var att skapa självporträtt genom att experimentera med olika material och sedan trycka collografi. Syftet var att eleverna skulle lära sig en grafisk teknik som inte var så kontrollerad samt att hitta en billig och smidig metod för bildläraren att fortsätta trycka själv med elever.

Olle arbetar framförallt med grafik samt större utsmyckningar (främst muralmålningar) både i sitt eget konstnärskap samt tillsammans med barn och unga. Ett önskeprojekt skulle vara att utsmycka en större vägg i en skola tillsammans med elever utifrån deras tankar och formspråk.

ollehalvars.com

Hanna Ljung

Tiden

Hanna Ljungh och WAYWO

Vad är tid? Hur kan man mäta den? Vad är snabbt? Vad är långsamt?

Under en workshop på Husby Konsthall fick barn samtala på temat tid.

Tillsammans med konstnärsduon WAYWO bestående av Ulrika Sparre & Hanna Ljungh fick barnen skapa egna timglas med sand tillverkade av PET-flaskor. Förlagan var en 4 meter hög skulptur i form av ett timglas där sand fylldes på uppifrån en stege.

Bilden är beskuren. Foto: Ulrika Sparre.

www.waywo.se

Emma Göaransson - Skapande Skola

Skog – en utställning som växer

Emma Göransson

Skog är något som väcker associationer, minnen och reflektioner kring att vara människa i samspel med allt som växer. De flesta av oss har minnen av skog från barndomen. Det kan vara allt ifrån soliga bärplockningsutflykter till att gå vilse. Utställningen växte fram i Bergagalleriet, både faktiskt och symboliskt, ute i trädgården och inomhus. Ett kollektivt konstprojekt på Berga vård- och omsorgsboende som även kan rikta sig mot skolan.

Foto: Emma Göransson.

emmagoransson.com

Barnen väver

Iryna Hauska

Barnen väver är ett vävprojekt med syfte att aktivera gammaldags vävteknik i det moderna offentliga rummet. Elever i åldrarna 10-16 år bjuds in att jobba med temat identitet genom gammal och nytt. Arbetet startar med en discussion om vikten av handarbete i dagens digitala värd. Sedan virkar eleverna egna mönster och vi skapar deras hander som virkar i gips för att sedan bygga en gemensam installation för det offentliga rummet.  Installationen blir ett kollektivt självporträtt som samtidigt bevarar tidskrävande handarbete för våra nästa generationer.

Foto: Iryna Hauska

DRÖMLABORATORIUM

Charlotte Åberg och Lott Alfreds

Metodiken bygger på social skulptur, ett sätt att starta ett samtal och ge utrymme för varje människas inneboende kreativitet. I workshops berättar deltagarna om sina nattliga drömmar och skapar dem sedan i form av teckningar, collage och film. När verken är klara skapar vi en dröminstallation och interaktiv performance tillsammans med barnen som bjuder in fler elever, lärare eller föräldrar och syskon. Drömlaboratoriet är ett utforskande av människors drömmar direkt på plats. Besökaren erbjuds möjligheten att kliva in i ett konstverk och utgöra en del av det. Målgrupp är barn i årskurs 4, 5 och 6.

Foto: Charlotte Åberg

www.artagent.info
www.charlotteaberg.se

KRIG

Ingrid Falk

Pedagogiskt upplägg från förskola till gymnasium av Ingrid Falk:

Verket av FA+ visas för elever och lärare, det består av skyltar och fotografier ifrån platser där Riksteatern satte upp pjäsen KRIG av Lars Norén 2004.

Workshopen rör skolans värdegrund och ämnena SO och Bild och ger kunskap om offentliga rum, krig och krigstrauma.

FRÅGOR
Vad gör en skylt?
Hur görs en skylt?
Varför göra en skylt?
Vad kan göras?
Vad kan skrivas?
Vad kan sägas?
Till vilken plats vill ni göra skylt och vad ska det stå på den?

GÖR SKYLTAR OCH VÄLJ PLATS
Bege er dit med skyltarna och fotografera.

REDOVISA GENOM FOTOGRAFIER, SKYLTAR OCH BERÄTTELSER

Foto: Ingrid Falk

www.fa-art.se

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?