PRESSMEDDELANDE 2016-05-13 från KONSTNÄRSCENTRUM

Angående Miljöpartiets förslag att lägga ner centrumbildningarna centrumbildningarna.se och www.mp.se/just-nu/kulturen-det-fjarde-valfard-
somradet

Beslut om förslaget ska fattas på kongressen den 13-15 maj.

Vi säger: bygg istället vidare på de väl fungerande strukturer som finns!
Konstnärscentrum – centrumbildningen för bildkonstnärer – håller med Miljöpartiet om att kulturen
ska bli det fjärde välfärdsområdet. Vi är också positiva till att Miljöpartiet vill se att konsten tar
större plats i det offentliga rummet.

Men varför vill då Miljöpartiet lägga ner centrumbildningarna som runt om i landet är drivande ak-
törer för ett rikt kulturliv? Till att börja med så kan staten inte lägga ner centrumbildningarna efter-
som vi är ideella föreningar – staten kan bara sluta att medfinansiera centrumbildningarna. Men
vi vill uppmana Miljöpartiet att söka en genomarbetad strategi: bygg vidare på de väl fungerande
strukturer som finns!

Konstnärscentrum arbetar framgångsrikt för att fler kommuner ska anta enprocentsregeln vid
nybyggnationer. Varje år skapar och förmedlar vi mer än 200 konstnärliga uppdrag åt konstnärer
till ett värde av närmare 20 miljoner kronor. Det mesta av detta är offentliga gestaltningsuppdrag.
Konsten tar med det rent konkret större plats i våra offentliga rum och medborgarna får möta mer
av samtidskonst i sin vardag.

Vi medverkar gärna till att förverkliga de konstruktiva delarna i Miljöpartiets kulturprogram.

En nyckel till ett lyckat förverkligande ligger dock i att föra dialog med oss kulturutövare och utnyt-
tja den kunskap som vi har. Vi välkomnar därför en inbjudan till samtal kring hur konsten skulle kunna ta större plats i samhället.

Konstnärscentrums huvudstyrelse:

Lotte Sederholm KC öst kcost.se
Eirin Pedersen KC nord kc-nord.org
Mats Nordlund KC väst kc-vast.se
Sture Söberg KC mitt kc-mitt.se
Stina Siljing KC syd kcsyd.se

Se hela dokumentet här: PRESSMEDDELANDE

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?