Tid att stanna
av My Lindh

Projektbeskrivning

Konstverket invigdes i april 2016 i Stockholm

Konsult är Birgitta Silfverhielm och beställare är Stockholmshem och Stockholms stad.

Tid att stanna är en konstnärlig gestaltning på olika platser i och utanför husen längs Rubinvägen i Stockholm. Konstverket berör tid, kretslopp och avtryck. Genom en dialog mellan konstnär, boende och arkitekter har konsten integrerats i boendemiljön, och både träd och boende har bidragit med sina personliga avtryck. Boende och förbipasserande deltar även i det färdiga verket genom att stå, gå och sitta på konsten.Tid att stanna består av de fyra delarna , Nu, Snart, och Solberget. I alla delarna ingår trädet som en central beståndsdel.

är ett antal märken efter varje större träd som växte intill Rubinvägen innan fyra nya punkthus uppfördes 2015. Varje träds individuella årsringar har blästrats in i kalkstensgolven i de nya husens entréhallar på just de platser där träden stod. På nydragna gångbanor och på garagets nedre plan har stammarnas omkrets markerats genom ringar av vagnsbultar som slagits ner i asfalten.

Nu är sittavtryck i utomhussoffor. Boende i området har bidragit till konstverket genom att lämna sina sittavtryck. 14 av dessa har sedan skurits ut i ek och fällts in furusitsarna på nio soffor. Sofforna har behandlats med en organisk impregnering som gör att träet åldras naturligt.

Snart är en ek som tillsammans med de boende i området har planterats mellan Rubinvägen 18 och 22. Eken är odlad från ett ekollon som plockats i området. 

Solberget är en sten som tagits tillvara i samband med uppförandet av de nya husen. Skuggan av ett päronträd, som planterats intill stenen, har blästrats in i stenen. Solberget står mellan Rubinvägen 9 och 11.

KUND

Stockholmshem och Stockholms Stad

KONSTNÄR

My Lindh

KONSULT

Birgitta Silfverhielm

ADRESS & KARTA

Rubinvägen, Stockholm

Relaterade Projekt

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?