Om oss

Konstnärscentrum Öst

KC Öst är en fristående ideell organisation med en bred medlemsbas av ca 300 professionella konstnärer och arkitekter. Representationen spänner brett över vitt varierande uttryck material, teman och metoder. Organisationens övergripande uppgift är att verka för att korta avstånden mellan beställare och konstnärer och hitta nya miljöer och sammanhang för konst att nå ut till människor och verka i samhället. KC Öst är aktivt på byggmarknaden. Genom uppsökande verksamhet tas initiativ till att konstnärliga gestaltningar genomförs. Vi bistår med råd, hjälp och kompetensutveckling som möjliggör konstnärlig gestaltning i alla typer av miljöer och sammanhang.

Vi skapar arbetsmöjligheter för konstnärer och erbjuder högkvalitativ konst för våra beställare i både offentlig och privat miljö. KC Öst arbetar för att konstnärliga processer och konstnärliga perspektiv bidrar till en vidgad syn på samhälle och utveckling. Hit kan alla typer av myndigheter, organisationer och företag vända sig för att få rådgivning och stöd i den praktiska processen att genomföra konstnärlig gestaltning – från idé och inspiration till fullbordat uppdrag. KC Öst omfattar Stockholm, Uppsala län och Gotlands län.

STYRELSEN

Anna Ridderstad, ordförande
Paula Urbano, kassör (barnledig)
Kristoffer Svenberg, tf kassör​
Lisen Hessner, sekreterare
My Lindh, ledamot
Niklas Östholm, ledamot
Anna Högberg ledamot

info@kcost.se

KONSTNÄRSCENTRUM I SVERIGE

Konstnärscentrum är en rikstäckande organisation med fem självständiga regionala föreningar, nord – syd – öst – väst – mitt.
Konstnärscentrums medlemmar är professionella konstnärer och antagningskraven är höga. Högskoleutbildning eller motsvarande långvarig yrkesverksamhet krävs för medlemskap.
Konstnärscentrum Riks har idag ca. 1500 medlemmar i hela landet.

Konstnärscentrum verkar på uppdrag av Statens Kulturråd, som är vår största bidragsgivare.

KC Öst Konstproduktion

Genom KC Öst kan organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner hitta professionella konstnärer för alla typer av konstnärliga uppdrag. KC Öst Konstproduktion ger dig och den verksamhet du arbetar i möjligheter till samarbete med konstnärer och att visa och använda konst på både mer traditionella vis och i nya, utvidgade former. Vi arbetar för att konst och konstnärliga uttryck ska skapa intressanta sammanhang i såväl enskilda byggnader som i stadsmiljöer och sociala processer. Det kan gälla gestaltningar i bostadshus, i trappuppgångar och entréer, i skilda typer av samlingslokaler men även utomhus i parker, gårdar i bostadsområden, såväl som i sociala strukturer och organisationer av olika slag.

Tack vare våra konsulter kan du som beställare få hjälp att hitta just den konstnär som passar just dina specifika behov. Inte minst för den som vill ligga i framkant och satsa på mera exprimentella projekt erbjuder våra konsulter ett exklusivt kunnande som är ovärderlig i fråga om pedagogisk förankring och projektplanering.

Skolan och Konstnären

Till KC Öst kan du som arbetar inom skolan vända dig för att hitta konstnärer för spännande och inkluderande konstnärliga projekt inom grund- och gymnasieskolan.

Skapande skola är ett exempel för skolor att med statligt stöd kunna erbjuda sina elever att få arbeta tillsammans med konstnärer i konstnärliga projekt som relaterar till andra ämnesområden än bara de bildpedagogiska.

Ett bildkonstprojekt i skolan kan också binda samman olika ämnesområden och hitta oväntade samband som den teoretiska undervisningen inte når. Som konstlivet ser ut i dag, där mycket konstnärlig verksamhet sker utanför de traditionella konstarenorna, såsom gallerier och konsthallar, är detta en fantastisk möjlighet för elever att komma i kontakt med och få erfara samtidskonsten genom att själva medverka i projekt tillsammans med konstnärer. Det ökar inte bara engagemanget och ger oväntade ingångar till skolämnen som samhällskunskap, idrott, historia och naturvetenskap mm, utan bidrar också till att stärka elevernas förmåga att analysera och förstå samtidskonsten och dess betingelser och metoder.

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?