CV
Förnamn och efternamn

Thomas Carlsson

Verksam (ort)

Stockholm

Hemsida

http://thomascarlson.se/

Inriktning

Fotografi, Grafik, Måleri, Objekt, Offentligt uppdrag, Teckning, Video

Artist statement

Arbetar med måleri, teckning på olika material, objekt och foto
för offentliga och privata utställningar och utsmyckningar.

Utbildning

Kulturgeografi, Linköpings universitet

Gerlesborgsskolan

Konstfack

Offentlig konst och samhällsplanering

Separatutställningar

galleri Jan Wallmark 2015

Täby bibliotek 2013

Västerviks konstförening,Konsthallen 2012

galleri Eva Solvang 2012

Solna bibliotek 2011

Borlänge Konsthall 2010

Jakobsbergs Konsthall 2008

Historiska museet Stockholm 2002

 

Grupputställningar

Samtal i mörker Edsviks Konsthall 2011

Myrbacka Konsthall Finland 1998

Uppdrag

Södersjukhuset avd. 64 och 65 , 2010

Exportrådet 1990

Representerad

Sthlms LL, Stockholms stad, Statens konstråd, Västernorrlands LL, Borlänge kommun,

Jakobsbergs kommun, Solna stad, Katrineholms kommun mfl

Stipendier

Längmanska fonden

Svenska institutet Grez sur Loing

Bildkonstnärsfonden

Axson Johnsons Stiftelse mfl

Undervisning

Birkagården

Klassiska Konstskolan

Medborgarskolan

Edsviks Konsthalls kurser

Medlem i

KRO

KC öst

SKF Sveriges konstnärers förening

BUS

Kontaktuppgifter
Mobil

0761121654