CV
Förnamn och efternamn

Mona Petersson

Verksam (ort)

Brännö Västra Götaland

Hemsida

Uppdateras just nu

Inriktning

Animation, Installation, Mixed media, Objekt, Offentligt uppdrag, Skulptur, Text, Video, Videoinstallation

Artist statement

VARFÖR ett specifikt intresse för Förskolegården?
Min yrkeskompetens består av 3 delar konstnärens, ateljeristans och förskollärarens en bakgrund som gör mig extra intresserad av hur gestalta pedagogiska och vardagliga utelekmiljöer. På förskolan Katarina Västra i Stockholm fick jag i uppdrag att göra en enklare förstudie hur utforma förskolans gård som en plats för lärande och lek, att se förskolegården som den tredje pedagogen (ett grundläggande begrepp inom Reggio Emilia filosofin) en studie som ligger till grund för mitt Kick-bidrag från KC-Öst.

Hur ser vårt vanetänkande ut i att se, känna och höra en gård?
Vad kännetecknar en lekande plats om vi tänker bort gungorna?
Vad kännetecknar en stad om vi tänker bort bilismen?

Förskolegården inuti staden
Barn leker överallt, oavsett om platsen är avsedd för lek eller inte. Barns lek formas utifrån olika miljöer, lekarna skapas naturligt. Barn leker på platser där vi vuxna inte förväntar oss att de ska leka. Miljön sänder ut budskap om vad som förväntas ske samtidigt sker ett ömsesidigt inflytande mellan barn och miljö. Därför är det viktigt att miljön är utformad på ett sätt som stimulerar, underlättar och utmanar barnen. Och det är av ytterst vikt att den fysiska miljön aldrig blir oföränderlig. Barnen ska kunna använda och förändra miljön utifrån vilka aktiviteter som förekommer samt efter vad som intresserar barnen för tillfället.

VARFÖR offentlig gestaltning?
Jag är nyfiken på hur konstnärlig kompetens kan införlivas i den offentliga miljön som tillfällig, permanent eller som ett synsätt som genomsyrar ett projekt, hur man i sin konstnärliga praktik, både kan påstå och påverka, förändra och bidra till hur staden planeras, hur den kan se ut. Hur konst kan få oss att uppmärksamma vår omgivande miljö, ge ett mervärde, en egen identitet, skapa trivsel och trygghet. Jag vill inspireras av att samarbeta med andra yrkesgrupper i byggprojekt eller på arbetsplatser.

Utbildning

2014 Animering/pedagogik 30P, Stockholms Dramatiska Högskola, Stockholm
2012 Kulturlyftet, Offentlig konst och samhällsplanering, Stockholm.
2011/12 Ateljerista 15P, HDK Göteborg.
2010/11 Textilism 60 P Konsthögskolan, Stockholm.
2004/05 Främlingen/teorikurs 20P, Konstfack.
2004 Lekplats 10P, Konstfack.
2003 Offentliga rum 10P, Konstfack.
1987-91 HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, textilkonst, Göteborg.

Separatutställningar

2013 Den Lilla Harens Tass, ID:I galleri Stockholm.
2012 Naturen är God, ID:I galleri Stockholm.
2011 Mot Naturen, Ystad konstmuseum, Ystad.
2010 Jag önskar upprätta förbindelse med er, Stenasalen Göteborgs konstmuseum.
2009 Jag ser inget jag tittar, ID:I galleri Stockholm.
2007 Den Lilla Harens Bett, ID:I galleri Stockholm.
2001 Anordning, Galleri Enkehuset, Stockholm.
2000 Utanför strömfåran, Galleri Paletten, Göteborg.
1998 En mening är: Gråsparvar som flyger duktigt i kväll. Galleri Generator, Göteborg.
1997 Själv är jag en del av min idyll, Galleri 54, Göteborg.
1994 Utsatt-Skydd, Galleri Pannrummet, Konstepidemin, Göteborg.

Grupputställningar

2014 FAS Goes North, Örnsköldsviks museum och konsthall.
2012 UnTied Notions, ID:I Design Hall, Stockholm.
2011 Solen den skiner, Vårsalongen Liljevalchs, Stockholm.
2010 Supermarket, Kulturhuset, Stockholm.
2008 Interface, Östersjöbiennalen för ljudkonst, Ystads konstmuseum.
2007 Supermarket, Galleri ID:I, Konstnärshuset, Stockholm.
2002 Stockholm Art Fair, Galleri Enkehuset, Stockholm.
2001/02 Auktion, Galleri Enkehuset, Stockholm.
2000 Stockholm Art Fair, tidskriften Paletten.
1997 Informationen, performance/utställning om växthuseffekten, Bok & Biblioteksmässan Göteborg.
1996 International Sculpture Iniative, Manchester.
1995 Position, aktion, City Galleriet, Göteborg.

Uppdrag

1994 Skissuppdrag/tävling Sahlgrenska sjukhuset
Fortbildning i offentlig gestaltning
2012 Kulturlyftet, Offentlig konst och samhällsplanering, Stockholm.
2004 Lekplats 10 P Konstfack
2003 Offentliga rum 10 P Konstfack.

Representerad

Statens konstråd
Landstinget (Lysekil)

Stipendier

2013/14 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.
2008/09 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.
2005/07 Stiftelsen framtidens kultur ljudkonstprojekt Larm.
2006 Nordisk Kulturfond ljudkonstprojekt Larm.
2001/02 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.
1998 Eric Ericssons stiftelse.
1997 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.
1996 Bildkonstnärsfonden projektbidrag.
1996 Göteborgs stads kulturstipendium.
1995 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.
1995 Göteborgs stads projektbidrag.
1993 Bildkonstnärsfonden arbetsstipendium.

Undervisning

Jag arbetar som ateljerista i förskolan och är filmpedagog, ateljérista är en konstnär med pedagogisk kompetens ett begrepp från Reggio Emilia pedagogiken. Jag arbetar i barngrupp och fortbildar pedagoger i ”den tredje pedagogen” (hur utveckla lärandemiljöer) och i estetiska lärandeprocesser.

2015 Reggio Emilia förskolor, studier, Italien
2014 Animering som ett lärande redskap, Stockholm dramatiska högskola 30 P, Stockholm
2011/12 Ateljerista utbildning,15 P HDK Göteborg.

Medlem i

FAS Fiber Art in Sweden
ID:I konstnärsdrivet galleri
KRO
BUS

Övrigt

Produktion Larm ljudkonstprojekt tillsammans med 3 konstnärer

2008 Mottagning, seminarium, konserter, Fylkingen Stockholm.
2007 Larm, ljudkonstfestival och utställning, Kulturhuset Stockholm.
2007 Larm från munhåla till laptop, bok om ljudkonst, Kabusa förlag.
2007 LARM From mouth cavity to laptop, dubbel CD, Kning Disk.
2007 LARM Monitor P2, producerat radio om ljudkonst.

Annat

Publiceringar och Recensioner
2008 Interface, Ystad konstmuseum.
2006 Volym, ljudpoesi, oei/tidskrift för poesi.
2005 Overhead, Victor B Andersen´s maskinfabrik/konsttidskrift Danmark.
2001 Lyrikvännen/tidskrift för poesi.
2000 Paletten/konsttidskrift.
1998 Paletten/konsttidskrift.

Kontaktuppgifter
Mailadress

info@monapetersson.se