CV
Förnamn och efternamn

Jan Ramstedt

Verksam (ort)

Stockholm

Hemsida

https://janramstedt.wordpress.com

Inriktning

Måleri

Utbildning

Birkagårdens konstskola

Stockholms universitet