Länkar

CENTRUM FÖR FOTOGRAFI
”Centrum för fotografi är en medlems- och intresseförening med ett tvåfaldigt uppdrag , dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande med avseende på fotografisk bild, dels att på olika sätt stödja och gynna yrkesverksamma fotografer. ”

CENTRUMBILDNINGARNAS GEMENSAMMA PORTAL
Centrumbildningarnas gemensamma portal med länkar till samtliga centrumbildningar

DANSCENTRUM
”Danscentrum är en rikstäckande ideell förening som bildades 1971. Danscentrum förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten och målsättningen är att vara en mötesplats, skapa samarbeten, sprida danskonsten och utveckla arbetsmarknaden för de fria danskonstnärerna.”

FILMCENTRUM
”FilmCentrum distribuerar film med institutions- och biblioteksrättigheter och bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Vi arrangerar seminarier, kurser och filmprogram samt förmedlar filmare och föreläsare.”

FÖRFATTARCENTRUM ÖST
”Författarcentrum Östs uppgift är att föra ut litteraturen i samhället, öka kontakterna mellan författarna och sina läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I denna anda driver vi en rad läs- och skrivfrämjande projekt och arrangerar och medverkar i olika litterära evenemang.”

ILLUSTRATÖRCENTRUM
”Illustratörcentrum är kontaktförmedlingen som hjälper köpare och säljare av illustration och grafisk form att finna varandra.”

KONSTHANTVERKCENTRUM
Stiftelsen Konsthantverkscentrum (KHVC) är hjärtat i det svenska konsthantverket. Vi producerar utställningar och deltar i mässor, arrangerar symposier, kurser och seminarier, ger råd och idéer, allt i syfte att sprida information och kunskap om det svenska konsthantverket.

KONSTNÄRSHUSET

Husets hjärta och puls utgörs av utställningarna under konstnärlig ledning av Celia Prado. Konstnärshuset inrymmer två stora gallerier och ett mindre utställningsrum. Vi har dessutom ett vitalt och ständigt uppdaterat Showroom där medlemmarna i SKF presenterar sina verk i såväl fysisk som digital form. Inom Konstnärshuset ryms även en mängd öppna verksamheter som kroki, seminarier, föreläsningar, artist talks och medlemsaktiviteter.

MUSIKCENTRUM
”Musikcentrum är frilansmusikernas egen organisation med musiker och grupper av alla slag. Vi har våra rötter i hela Sverige. Vi förmedlar kontakt med artister, hjälper till med bokningar och kontrakt och ger råd och tips om artister och program.”

MUSIKCENTRUM VÄST
”MCV är musikernas egen artistförmedling och kan erbjuda dig ett brett utbud av artister och program i de flesta genrer. Här hittar du Västsveriges största databas över artister – dygnet runt. ”

PALETTEN

Paletten fokuserar på den samtida konsten, dess politiska villkor och funktioner. I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. 2011 tog Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk över redaktörsskapet och sedan hösten 2012 är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk redaktörer.

Sedan Paletten grundades i Göteborg 1940 har verksamheten utgjort ett centrum för det konstnärliga och konstkritiska samtalet i Sverige. Paletten befinner sig i ständig rörelse och har alltid förändrats i takt med konsten. Paletten vill spela en aktiv roll i konstlivet genom att föra fram texter och konstverk som har potential att förändra vårt sätt att tänka kring konst och politik idag.

TEATERCENTRUM
”Teatercentrum organiserar den fria teaterkonsten d.v.s. grupper, individer och kon-
stellationer som utövar fri teaterkonst. Med fri teaterkonst menas yrkesmässigt bedriven teaterverksamhet där gruppen, individen eller konstellationen är sin egen huvudman. Teatercentrum är medlemmarnas samarbets-, intresse- och informations-
organisation.”

ÖVERSÄTTARCENTRUM
”Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Oavsett ämne, genre eller stil ser vi det som vår uppgift att hitta rätt översättare till just din text. ”

BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
BUS hjälper dig på ett enkelt sätt att få ett tillstånd för bildåtergivningar av både svenska och utländska upphovsmän från olika yrkeskategorier.

KC SYD

KKV Nacka
Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) – ett samarbetsorgan för 17 svenska konstnärsorganisationer som tillsammans representerar ca 30.000 medlemmar inom olika konstnärsgrupper. Vår huvudsakliga uppgift är att hävda kulturens betydelse i samhällslivet, att arbeta för bättre tillgänglighet till kultur och att värna våra medlemmars krav på berättigade ersättningar för sitt arbete.

KONSTFRÄMJANDET
”Konstfrämjandets uppgift är att nå alla människor med konst och konstbildning. Samma uppdrag som vid starten 1947, men för att klara uppdraget krävs ett Konstfrämjande i tiden.
Idag söker vi upp människor i deras bostadsområden, på arbetsplatser och i skolan istället för tvärtom. ”

KRO
Konstnärernas Riksorganisation

Skulptörförbundet

SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND
Svenska Fotografers Förbund är Sveriges äldsta och största organisation för yrkesfotografer.

SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET
Medlem av Svenska Galleriförbundet innebär en kvalitetsstämpel på galleriet.

SVENSKA TECKNARE
En facklig organistation för landets yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
”SVERIGES KONSTFÖRENINGAR bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.
/…/
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen. ”

Uppsala Konstnärsklubb

Tidningar, tidskrifter, nättidningar

ARENA

ART ON THE WEB
Art Links on the World Wide Web. Boston Collage

CABINET MAGAZINE
Amerikansk konsttidskrift.
Citat från hemsidan:
”Cabinet is an award-winning quarterly magazine of art and culture that confounds expectations of what is typically meant by the words ”art,” ”culture,” and sometimes even ”magazine.”

HETEROGÈNESIS
Tidskrift för visuell konst

KONSTEN
Nättidskrift om samtidskonst

KULTURNÄT SVERIGE
Kulturella äventyr i cyberrymden.

KUNSTKRITIKK.NO
kunstkritikk.no ble opprettet høsten 2003 med utgangspunkt i et initiativ fra Norsk kritikerlag. Målet med nettstedet er å få mer kvalifisert kunstkritikk, rekruttere nye kritikere og bidra til en utvikling av det kunstkritiske språket. Nettstedet retter seg mot det kunstinteresserte publikum, kunstnere, fagpersoner og kunstlivet ellers. Ambisjonen er å være et nødvendig og vitalt supplement til den allerede eksisterende kunstkritikken.

kunstkritikk.no blir oppdatert hver uke, og inneholder anmeldelser, kommentarer og mer eksperimenterende tekster, samt en aktueltspalte. Vårt hovedfokus er å dekke kritisk det som skjer i norsk kunstliv, samt tendenser internasjonalt. Også den visuelle kulturen i bredere forstand vil vies oppmerksomhet – design, arkitektur, film, reklame og annen populærkultur. Nettstedet ønsker også å være et forum for viktige kunstdebatter.

OMKONST
Konstnärer skriver om konst. Recensioner, länkar, konstnärers hemsidor, reportage mm.

REVOLVER-BOOKS
Tysk bokhandel med mängder av konstlitteratur.

VOLYM Konsttidning
VOLYM, Konsttidning på nätet. Konst i Västernorrland

Studio 44 Tjärhovsgatan 44, Stockholm

Detroit Stockholm Roslagsgatan 21, Stockholm

Candyland  Gotlandsgatan 76, Stockholm

ID:I  Tjärhovsgatan 19, Stockholm

AF KULTUR MEDIA
Bild-& Konstnärsbanken är en arbetsförmedlingstjänst där uppdragssökande konstnärer kan presentera referensbilder och meriter.

ART FAG CITY
En konstblog från New York med färska nyheter från konstlivet där. Massor av länktips finns också.

ART IN SWEDEN
En sajt med svenska konstnärer

ARTNET
Artnet Sverige är en Nordisk informationskanal om konstbranschen med information om auktionshus, konst- och antikhandlare, konstnärer, rammakare, muséer, konsthantverkare, värderare, konstmässor, arkitekter, skulptörer, keramiker, glaskonstnärer mm.

ARTQUEST, England
Engelsk site med konkret information om hur konstnärer kan göra för att söka jobb och uppdrag, vidareutbildningar, finansieringsmöjligheter mm.
”Covering all areas of practice, Artquest provides information relating to the presentation and selling of work; research and development of new work; funding advice and funding sources and ongoing professional development and training opportunities. ”

BWANA CLUB/Clandestino festival
”BWANA CLUB är namnet på en konstellation av projektarbetare, filosofer, forskare, konstnärer, filmare, vj’s och dj’s som är aktiva inom gränsöverskridande projekt, verksamheter och nätverk. Med skilda medel – föreläsningar, workshops, utställningar, bokutgivning, evenemang och aktioner – strävar BWANA CLUB efter att belysa demokratins villkor i en postkolonial och globaliserad tidsålder. Särskilt fokus ligger på den koloniala bumerangen – dvs de sätt på vilka koloniala strukturer upprepar sig i vår tids kulturproduktion.”

Center for Urban Pedagogy – CUP
Urban Pedagogik, projekt, utbildning mm.
Citat från CUP:s hemsida: ”CUP makes educational projects about places and how they change.

Our projects bring together art and design professionals – artists, graphic designers, architects, urban planners – with community-based advocates and researchers – organizers, government officials, academics, service-providers and policymakers. These partners work with CUP staff to create projects ranging from high school curricula to educational exhibitions. ”

Contemporary Art in Public Space
”The project is a series of public debates, artist talks/workshops and exhibition realized by santralistanbul in cooperation with ArtBOX.gr (Greece), University of Art and Design Helsinki (Finland) and Maison des Métallos (France) with the support of the Culture 2000 Programme of the European Union”

Copenhagen Free University
Copenhagen Free University har slutat sin verksamhet dec 2007 men hemsidan ligger fortfarande ute och det finns intressant dokumentation att ta del av. Citat från hemsidan:
”Information:
” foråret 2001 åbnede ’Det Fri Universitet i København’ i vores lejlighed på Nørrebro. Det Fri Universitet er et kunstnerdrevet initiativ engageret i at udvikle kritisk bevidsthed og poetisk sprog. Vi accepterer ikke den såkaldte ny vidensøkonomi som den formende forståelse af viden.”

Filmform

Fylkingen

GRAFISKA SÄLLSKAPET
Intresseorganisation för konstnärer som arbetar med grafisk bild som konstnärligt uttrycksmedel.

ICA – Institute of Contemporary Arts
ICA – Institute of Contemporary Arts, London England.
Massor av information om vad som är på gång inom konst och film i England och världen. FILM LONDON AND EUROPA CINEMA
The ICA is supported by Film London and Europa Cinema.

ARTS COUNCIL ENGLAND
The ICA is funded by Arts Council England

GOSS INTERACTIVE
Goss Interactive supports the ICA with CONTROLSITE content management.

interactingarts
Interacting Arts är en svensk grupp. Citat från hemsidan: ”Interacting Arts is a magazine and a group concerned with participation, interaction, participatory arts and the de- and re-construction of reality. We write articles and essays, run projects, seminars, workshops and lectures but see theory as a mean rather than a goal in itself. Interacting Arts are interested in (but never limited to) participatory activities and forms such as role-playing and live role-playing (LARP), urban exploration, parkour, invisible theatre, performance art, activism, situationist practices, rolelessness, immediatism, alternate reality gaming (ARG) and pervasive games. group of cross-disciplinary artists, media critics, an activist network, a conspiracy, a brand, a think-tank and/or a magazine which is circulated both on the web and in print.”

INTRESSANT.SE
Samling av kategoriserade länkar till inlägg från svenska bloggar.

Konstkonsulenterna Västra Götalandsregionen
”Konstkonsulenterna är en regional resurs som arbetar med att stödja, inspirera och utveckla konsten i Västra Götaland. Ibland saknas kunskap var man ska vända sig, vilka vägar man kan gå och hur ett samarbete skulle kunna se ut. Då vill vi hjälpa till, diskutera och lotsa vidare. ”

Konstnärernas Centralköp
Konstnärernas materialbutik på Söder i Stockholm.
” KONSTNÄRERNAS CENTRALKÖP är en ekonomisk förening som drivs
av konstnärer sedan 1962. Föreningen bildades i syfte att tillhandahålla konstnärsmaterial av god kvalitet till låga priser.”

Konstnärernas Hjälpfond
Konstnärernas Hjälpfond kan ge konstnärer tillfälligt stöd vid sjukdom.

KORO – Kunst i offentlige rom. Norge
” KUNST SKAL PREGE OFFENTLIGE ROM I NORGE

Kunst er et uttrykk for menneskelig kreativitet og skaperevne. I kunsten bearbeides virkeligheten til uttrykk som kan gi nye opplevelser, ny forståelse og ny innsikt. Å produsere kunst for offentlige rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles rett til å oppleve kunst.

Kunst i offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og nyskapning i kunstproduksjonen som når et bredt sammensatt publikum i byer og distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største og mest besøkte kunstsamling, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verkene. Formidling av kunstprosjektene og utvikling av en diskurs på feltet kunst i offentlige rom er et prioritert satsingsområde. ”

KRENOVA ( f d ARCIV)
KRENOVA har startat och ersatt ARCIV som var ett landstingsägt EU-mål1-projekt med verksamhet inom kulturområdet, bl a som Resurscentrum för professionella kulturutövare.
Marknads- och kulturföretagarutveckling.
Marknadsföring av västerbottnisk kultur mm.

KULTUR1
Kulturnät med en mängd kulturlänkar

KULTURDEPARTEMENTET
Kulturdepartementet ansvarar för konstarterna, kulturarvet, trossamfunden och media.

MAGASIN 3
Stockholm konsthall

RES ARTIS
”Res Artis is The International Association of Residential Arts Centres, a foundation based in the Netherlands.

Its membership is made up of arts centres and artist’s organisations that encourage the development of contemporary art and artists through residential artist exchange programs.”

SRc

TRANS ARTISTS
Trans Artists är en oberoende stiftelse som informerar ´konstnärer från alla discipliner om artist-in-residence-program och om möjligheter till vistelsestipendier och gästbostäder över världen.

wip:sthlm
”wip:sthlm är ett samarbete mellan hundra
konstnärer med olika inriktningar och intressen som
gemensamt skapar ett generöst sammanhang att arbeta inom.”

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?