Konstkonsulter

Konsulten från KC Öst Konstproduktion förmedlar kunskap om offentlig konst och processen kring inköp och upphandling av konst samt fungerar som en länk mellan beställaren/uppdragsgivaren och konstnären.

Våra konsulter arbetar i direkt samverkan med byggföretag, kommuner och fastighetsbolag med genomföranden av konstprojekt och gestaltningsuppdrag.

Du som beställare får hjälp med att hitta rätt konstnär, skriva konstprogram, upprätta avtal mellan beställare och konstnär mm.

Konsulterna har kännedom om byggprocesser, ritningsläsning – byggnader och landskap, om material lämpliga för konstverk i offentlig miljö, om projektarbete och ekonomi gällande konstnärliga uppdrag.

Konsulterna besöker gärna dig som potentiell uppdragsgivare, t ex representant för byggherrar och beställare, på ett möte. Du är välkommen att kontakta KC Östs för att boka ett första kostnadsfritt möte där du och konsulten kan diskutera det aktuella byggprojektet och konsulten kan visa goda exempel och föreslå olika konstnärliga lösningar.

Om konsulten anlitas för ett konsultuppdrag upprättar ni tillsammans en överenskommelse om vad som ingår i uppdraget. Beroende av denna överenskommelse kan konsulten delta i projektet i varierande grad. Oftast upprättas ett skriftligt avtal med uppdragsgivaren.

Alla våra konsulter är själva även konstnärer, med erfarenhet och utbildning i såväl konstnärliga processer som konstkonsultarbete vid förmedling.

Du kan läsa mer om konsulterna via länkarna till vänster där du också har möjlighet att kontakta respektive konsult.

KC Öst Konstproduktion kan kontaktas genom KC Öst.

 info@kcost.se

Geysir, Konstnär Rikard Fåhraeus. Årstadal, 2010

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?