Kickstöd

Du som är medlem i Konstnärscentrum Öst kan ansöka om Kickstöd.

KC Östs intention med Kickstödet är att stimulera och stödja konstnärernas egna initiativ för att hitta nya möjligheter på den konstnärliga arbetsmarknaden och att generera faktiska arbetstillfällen.

Blanketter:
Info om Kickstöd
Ansökningsblankett

Detta krävs för att du ska kunna söka Kickstöd

  1. Det ska finnas en uttalad intressent, en möjlig uppdragsgivare.
  2. Kickstöd kan sökas för att utveckla idéer gällande konstnärliga miljögestaltningar.
  3. Kickstöd kan sökas för projekt där intressenten kan tänkas anlita den sökande som projektledare och/eller att medverka som konstnär i projekt.
  4. Kickstödet kan ges till förslag och initiativ till permanenta eller tillfälliga konstnärliga gestaltningar (olika typer, allt från bronsskulpturer eller väggmålningar till mera kortvariga gestaltningar som t.ex. videoprojektioner på en viss plats, performance etc).
  5. Kickstödet kan sökas för projekt i både offentliga, halv-offentliga och privata sammanhang som kan generera arbetstillfällen och uppdrag. Med halv-offentliga menar vi t ex företags entréer, samlingsrum, korridorer, uteplatser etc, föreningar och föreningslokaler av olika slag, som allmänheten har tillträde till.
  6. Projekt kan vara samarbeten med andra konstnärer som avses resultera i samarbetsprojekt på arbetsplatser eller liknande. Projekt kan också vara samarbeten med företag där avsikten är att ett konstnärligt uppdrag ska komma till stånd.
  7. Din uppdragsgivare kan finnas i Sverige eller utomlands.

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?