KC Öst Konstproduktion

Konstnärliga gestaltningar skapar fördjupning och ger karaktär åt de miljöer där vi människor vistas. Det gäller såväl offentliga rum som människors arbets- och boendemiljöer. Konsten kan både spegla och omförhandla den värld vi lever i och därigenom skapa starkare sammanhang. Den kan också väcka frågor, samtal och förskjutningar i vår varseblivning och i vår sociala interaktion.

KC Öst Konstproduktion ger dig och den verksamhet du arbetar i möjlighet att visa och använda konst i alla dess former och material. Vi arbetar med konstnärliga gestaltningar i både  inomhus- och utomhusmiljöer. Det kan gälla uppdrag för skolor och bostadshus, eller konst för kommersiella platser av olika slag. Våra konsulter och konstnärer arbetar också med konst i alla sorters offentliga miljöer, som exempelvis parker, trafikplatser, bibliotek och lekplatser.

Genom åren har många lyckosamma projekt i vitt varierande format realiserats. Inte minst tack vare våra beställare:

 • HSB/Peab
 • Heba Fastigheter AB
 • Stockholmshem
 • Unibail-Rodamco
 • Enköpingshem
 • Enköpings hyresbostäder
 • Nynäshamn kommun

VÅR VISION OM OFFENTLIG KONST

 • Skapa unika miljöer med personligt tilltal.
 • Ge fördjupade upplevelser och anknytning genom alla sinnen.
 • Skapa nya relationer och social dynamik.
 • Erbjuda mötesplatser och vilopauser.
 • Spegla människors verklighet och utveckla vår självförståelse.
 • Omförhandla platser och sociala förutsättningar.

 

VÅRA TJÄNSTER

Konstnärscentrum Öst Konstproduktions konstkonsulter kan engageras för uppdrag i samband med gestaltningsprojekt, konstinköp mm. Vi hjälper dig med att:

 • Sammanställa konstprogram.
 • Förmedla konstnärer – ”rätt konstnär på rätt plats”.
 • Ge stöd till projektet längs hela processen.
 • Guida dig som kund i upphandlingsprocessen av konst. Kontrakt, juridiska avtal och ekonomi.
 • Projektledning, administration, tidshantering och kvalitetsgranskning.
 • Samordna dokumentation, marknadsföring/pressmaterial och invigningar.
 • Arrangera visningar av konsten.

Våra konsulter

Genom vår både breda och specialiserade kompetens kan vi erbjuda verktygen du behöver för att genomföra konstprojekt i de flesta tänkbara och otänkbara skepnader. Konstnärscentrum Öst Konstproduktion har ett unikt stort kontaktnät med konstnärer inom alla genrer.

Vi arbetar med höga krav på kvalitet och konstnärlig substans. Vår ambition är att skapa en god och fruktbar dialog med dig som kund, där dina önskemål är utgångspunkten.

Våra konstkonsulter kan visa många goda exempel på hur konst tillför kvaliteter i miljön, både i offentliga, privata och ”halv-offentliga” sammanhang.
För mailadresser till konsulterna se under respektive namn på sidan Konstkonsulter.
Konstnärscentrum Öst Konstproduktion är en verksamhet i Konstnärscentrum Öst.

Beställare

Du som är beställare och/eller uppdragsgivare erbjuds ett första kostnadsfritt besök av en av våra konstkonsulter. Vi besöker dig gärna för att berätta om vad vi kan erbjuda och se över möjliga samarbetsformer.

Konstnär

Du som är konstnär kan erbjudas arbeten och uppdrag. Medlemmar i Konstnärscentrum Öst har möjlighet att lämna in material i form av fotografier, mappar, kataloger mm som konsulterna tar del av.

Alla yrkesverksamma konstnärer kan söka medlemskap i Konstnärscentrum Öst. Ansökningsblankett är en PDF-fil som kan skrivas ut från din dator.

Sänd blanketten med post till:
Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?