Karin Lindh

Karin Lindh är bildkonstnär och arbetar huvudsakligen med offentliga gestaltningsuppdrag, ofta i nära samarbete med arkitekt och byggprocess. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon även gått en postgraduate-utbildning i arkitektur.

Exempel på genomförda uppdrag är Pendlarkatedralen för nya Citybanan och Andetag för Akademiska stråket, ett parkstråk vid Nya Karolinska Solna. Som konstkonsult arbetar Karin just nu med konsten till Knivsta Centrum för idrott och kultur, med både med ett antal gestaltningsuppdrag och med den lösa konsten.

Dessa uppdrag har gett henne större insikt om styrkan i ett permanent konstverk för en specifik plats:

Konstnären ska tillsammans med andra professioner göra en ny plats och framför allt få den att svänga. Att förstå varandras perspektiv ger ett bättre resultat och allas olika kunskaper behövs för att hitta kloka lösningar på just detta nya som aldrig prövats förut. Som konstkonsult fungerar jag som länk, stöd och ”översättare”, åt beställare och konstnär, arkitekt och bygge, i alla steg i processen. Ett mål är att särskilt stödja konstnären, så denne kan utföra stordåd.

Kontakt

hello@karinlindh.com

Länkar

www.karinlindh.com

https://centrumforidrottochkultur.knivsta.se/

Gestaltningsuppdrag

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Citybanan/konsten-i-citybanan/konst-pa-city/konst-city/karin-lindh-pendlarkatedralen/

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?