FYLL I ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KC ÖST

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt personnummer (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Sommaradress

Din epost (obligatorisk)

Hemsida

Tel bostad

Tel arbete

Mobil (obligatoriskt)

Tel sommarbostad

Jag söker anslutning i egenskap av, kryssa för vad som gäller för Dig (obligatoriskt)
måleriskulpturteckninggrafiktextilinstallationdigital teknikannat

Medlemskap i konstnärsorganisation

Särskilda önskemål beträffande KCs arbete

Särskilda önskemål för min egen verksamhet

A: KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEUTBILDNING

För anslutning till KC krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesmässighet sker utifrån nedanstående ifyllda meriter och sammanvägs vid regionens bedömning av den sökande. Innan ansökan bör Du ha tagit del av gällande anslutningskriterier.

Konsthögskola ELLER kombination av nedanstående punkter (B1 - 6) krävs för inval. Konstnärlig högskoleutbildning (3 eller 5 år): Konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Konstfack Inst för Fri Konst, Textil Bild, motsv. textil utbildning vid HDK i Göteborg samt jämförbar utländsk utbildning. (Kopia av avgångsbetyg krävs.)

Annan konstnärlig utbildning (kan i förekommande fall vägas in som merit vid lång yrkeserfarenhet).

B. ÖVRIGA MERITER

Saknas formell högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1 - 6) och omfatta en tid av minst fem år.

B 1 Separat utställning i seriös utställningslokal. (Gallerier, kommunala salonger, annan lokal.)
Ange tid och plats

B 2 Jurybedömd utställning.
I jury ska ha medverkat yrkesverksam konstnär. Ange tid, plats och jury.

B 3 Grupp- och samlingsutställning
i seriös utställningslokal. (Gallerier,
kommunala salonger, annan lokal.) Ange
tid och plats.

B 4 Inköpt
av statlig (ex Statens Konstråd), landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. (I kommittén ska ha medverkat yrkesverksam konstnär.)Ange inköpare och årtal.

B 5 Offentlig utsmyckning
Tilldelad offentliga kvalifi cerade utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Redovisa även uppdrag genom Statens Konstråd (Tävlingsregler enl. KROs rekommendationer.) Verifiera uppgiften.

B 6 Annan konstnärlig yrkesverksamhet
man vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna B 1 - 5 kan meritera till inträde. (Ex annan kvalificerad utbildning inom näraliggande område, konstnärliga experiment, konsultuppdrag, projektmedverkan, pedagogiska uppdrag, lärling mm). Verifiera uppgifterna

Stipendier de senaste 5 åren, Verifiera uppgifterna.

Filuppladdning, max 2 MB per fil. Accepterade filformat: pdf, docx, jpg, jpeg, png.

Råder tveksamhet vid bedömningen av inlämnade uppgifter kan invalsnämnden er fordra arbetsprover. Om utrymmet på blanketten inte räcker till, skriv på separat papper, ange vilka punkter uppgifterna gäller.

OBS! För att ansökan ska kunna behandlas ska verifierade uppgifter lämnas.

Ort (obligatorisk)

Datum (obligatorisk)

ÅÅÅÅ-MM-DD

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?