Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn

Ekerö kommuns kultur- och fritidsnämnd är beställare och part i avtal med anlitade konstnärer.

Intresseanmälan kan lämnas av yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses konstnär med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likställig utbildning/verksamhet. Konstnären ska vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt.

Cirkulationsplats Clas Horn – Bakgrund

Ekerö kommuns teknik- och exploateringskontor bygger en cirkulationsplats vid Ekerövägen/Clas Horns Väg, centrala Ekerö. I närheten kommer det nya bostadsområdet Ekbacken att uppföras med 210 lägenheter. Längs med Ekerövägen kommer en meterhög mur i karminrött tegel att uppföras. Byggnaderna ska färgsättas enligt ett särskilt kulörprogram, nämligen falurött samt vitt och grått. Färgsättningen av de nya bostadskvarteren anknyter till såväl den lantliga miljön som präglar stora delar av Ekerö som Ralph Erskines färgsättning av Ekerö centrum.

Enligt kommunens gestaltningspolicy ska den byggda miljön tillföras nya värden genom ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap.

Syfte

På cirkulationsplats Clas Horn ska en konstnärlig gestaltning uppföras. Utgångspunkten är att gestaltningen ska vara en del av ett kommande gaturum samtidigt som den bibehåller platsens öppna läge. Den konstnärliga gestaltningen ska göras i ett mönster av handslaget tegel i en välvd form. Mälaröarna har en historia av tegelbruk och valet av tegel som material tar fasta på kulturhistoriska värden och identifikation samtidigt som det samspelar med det nya bostadsområdets kulörer och tegelmuren.

Gestaltningen behöver vara låg och ta trafiksäkerhetsmässig hänsyn vad gäller genomsiktlighet och risker vid kollision. Där av behöver utformningen vara möjlig att köra över och bara delvis vara upphöjd i etapper. Vidare ska cirkulationsplatsen, utifrån tydlighet för trafikanterna, utformas på ett konsekvent och enhetligt sätt. Belysningen är också en viktig rumsskapande komponent som konstnären ska väva in i sitt förslag till den konstnärliga gestaltningen.

Materialval

Handslaget tegel.

Bedömning och urvalskriterier

Intresseanmälan kommer att hanteras av representanter för nämndkontoret kultur och fritid. Utifrån inkomna ansökningar kommer en konstnär att väljas ut som får lämna ett skissuppdrag. Vid urvalsprocessen kommer hänsyn tas till CV, bildmaterial samt samarbete inom konstnärliga projekt. Därtill görs en estetisk och praktisk bedömning av inkommen ansökan utifrån uppdragets karaktär.

Uppförandet av den konstnärliga gestaltningen planeras till juni- september 2016.

Ersättning

Den konstnär som får skissuppdrag arvoderas med 40.000kr (exkl. moms).

Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 26o.000kr (exkl. moms).

Intresseanmälan

Din anmälan ska innehålla:

 Bilder av representativa verk, varav information om 1-3 relevanta referensobjekt/uppdrag. Observera att antalet bilder inte får överstiga 10 stycken, helst inte större än A4-format. Enbart hänvisning till webblänkar godtas inte

 Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö

 Meritförteckning/CV

 Kontaktuppgifter

Ansökan får innehålla max 10 dokument, inklusive textdokument och bestå av maximalt 5 megabyte. Text och bildfiler ska vara i PDF-format.

Din anmälan kommer att registreras som allmän handling.

Intresseanmälan ska skickas digitalt till e-postadressen: kfn@ekero.se och vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 0311-2016. Beslut om vem som har erhållit skissuppdraget beräknas till v. 17 2016. Beslutet kommer att annonseras på kommunens hemsida: www.ekero.se

Frågor besvaras via mejl av Maud Edvardsson fram till 0311-2016. Hon nås via e-postadressen: maud.edvardsson@ekero.se

Välkommen med din intresseanmälan!

Ekerö kommun
Nämndkontor kultur och fritid

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?