Kulturarvsinstitutioner får använda skyddade bilder på webben