Ansökan om medlemskap i KC Öst

Här kan du ladda ner blanketten som pdf.

Fyll i den och sänd sedan in den till:
Konstnärscentrum öst
Swedenborgsgatan 1
118 48 Stockholm

Nederst på den här sidan finns en sammanställning av de krav som ställs för att du skall kunna bli medlem. Kontakta gärna oss om du har frågor kring medlemskapet!

Lisa Jonasson

© Fåglar och andra människor av Lisa Jonasson, 2013

Medlemsförmåner

Nyhetsbrev

Ett Nyhetsbrev skickas ut digitalt minst 4 gånger om året. Till de medlemmar som inte har e-post skickas minst ett Nyhetsbrev per år med vanlig post. I Nyhetsbrevet finns information om Konstnärscentrum Östs verksamhet och om våra projekt, om stipendier som kan sökas, tävlingar om offentliga uppdrag i Stockholm, Uppsala och Gotland, seminarier och portfoliovisningar mm. Styrelsen rapporterar också om organisationen och om möten de haft med olika kulturinstitutioner t.ex.

Uppdrag

Söker du uppdrag får du möjlighet att anmäla vilka typer av uppdrag som intresserar dig. Du får också möjlighet att presentera ditt arbete i Bildarkivet på KC Östs hemsida.

Rådgivning

Kc Öst arbetar för att förbättra villkoren för professionella konstnärer och är genom våra konsulter ett stöd i det praktiska arbetet och kontakten med beställarna. Du kan vända dig till oss med dina frågor. Du behöver kanske rådgöra med någon innan du skriver ett kontrakt eller undrar var du skall få tag i olika material. Kanske är du anlitad som konsult och letar efter en konstnär som arbetar i en speciell teknik eller tematik. Då kan vårt bildarkiv vara till hjälp.

Bildarkiv

Du bör som medlem se till att den information vi har om dig är aktuell. Det gäller även kontaktuppgifter. Se till att ha länkar och/eller tre representativa dokumentationer av din verksamhet i bildbanken. Det är bra att både vi och eventuella uppdragsgivare kan se vad du har gjort. Det är även viktigt att du låter oss få reda på vilka uppdrag du är intresserad av, t ex design inom textilindustri, hålla föredrag, skapande skola eller arbeta med offentlig gestaltning.

Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för ansökan om medlemskap. Skriv ut, fyll i och sänd in den till oss.

Medlemsavgift

Medlemsavgift för att vara medlem i KC Öst är 350 kr för 2017. Medlemavgiften betalas in till Plusgiro nr 83 69 578-3

Invalskriterier

För medlemskap i Kc krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och sammanvägs med regionstyrelsens bedömning av den sökandes arbeten.

 

A. Konstnärlig högskoleutbildning. (Bachelor 3 år, eller Master 5 år) Annan konstnärlig utbildning. (Kan i förekommande fall vägas in som merit vid lång yrkeserfarenhet.)
B. Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-6) och omfatta minst fem år.

  1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal. Tid och plats anges.
  2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.
  3. Grupp- och samlingsutställning i seriös utställningslokal. (Gallerier, kommunala salonger, annan lokal.) Ange tid och plats.
  4. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare och årtal.
  5. Tilldelad offentlig kvalificerade gestaltningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enl.KRO:s rekommendationer). Uppgifterna skall verifieras. Uppdrag åt Statens Konstråd.
  6. Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde. (T.ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsultuppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m.). Uppgifterna skall verifieras. Ersättning eller bidrag från Bildkonstnärsfonden. Ange årtal och typ av bidrag/stipendium.

Råder tveksamheter vid bedömningen av de inlämnade uppgifterna kan regionstyrelsen begära att du lämnar arbetsprover.

Enligt KC Öst stadgar 95 01 24

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?