Anna Berglund

Foto: Linus Hallgren

Jag har sedan min MFA-examen från Konstfack 2006, uteslutande kommit att arbeta med gestaltningar för och i det offentliga rummet. Fram till idag har jag i egenskap av konstnär genomfört 19 gestaltningsuppdrag/verk, för stat samt olika kommuner och landsting över hela landet, både utomhus uppdrag som inomhus.

Som utövare med inriktning på just det offentliga så har jag under årens lopp skaffat mig en gedigen inblick i hur olika upphandlingar och förfarande går till eller bör gå till, med allt från formuleringar av kontrakt och faktureringsplaner till hur olika uppdragsbeskrivningar har formulerats eller snarare borde ha formulerats, till rena säkerhetsaspekter och garantitider i den faktiska bygg/installationsprocessen.

Efter nu drygt tio yrkesverksamma år som konstnär i offentlig miljö är min ambition i egenskap av konstkonsult här att aktivt agera både som stöd och bollplank för samtliga parter. Så att vi gemensamt i slutänden uppnår bästa möjliga resultat, utifrån de förutsättningarna som givits oss.

Jag kommer även att verka för att sprida kunskapen om de samhällsnyttiga värdet som den offentliga och gemensamma konsten faktiskt genererar för samhället i stort.

Kontakt

anna@craftsbyanna.se

Länkar

www.craftsbyanna.se

Pågående gestaltningsuppdrag

  • Gestaltningsuppdrag för två gårdar på Nya Psykenheten, Umeå Universitets Sjukhus. Klart ca. 2019/2020
  • Två gestaltningsuppdrag för Swedavia på Nya terminal 5, Arlanda.

©2018 Konstnärcentrum Öst I artig made it! webbyrå I

Logga in med dina kontouppgifter

Glömt kontouppgifterna?